تبلیغات

تهیه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد :

سیستم حقوق ابعاد گسترده ای دارد آنچه در این لیست ملاحظه خواهید کرد به عنوان حقوق 5 نفره از کارکنان فرضی یک شرکت دولتی ارائه شده است.

مطالب مورد ملاحظه در این تمرین به شرح زیر است:

- پرداختهای این شرکت براساس نظام هماهنگ دولت و ضریب سال 1382 یعنی 320 تهیه شده است.

- پرداختها عبارتند از حقوق مبنا – فوق العاده شغل- حق جذب 40% برای همه و سختی کار 50% برای همه.

- بیمه کارکنان تأمین اجتماعی 7% لحاظ شده است.

هزینه های مالیات و بیمه پذیر عبارتند از:

- حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب- سختی کار

- پرداخت های حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب وس ختی کار ضریب اضافه کاری قرار می گیرد.

داده هایی که باید تهیه شوند عبارتند از:

- نام و نام خانوادگی افراد- کد تحصیلی- گروه شغلی- وضعیت تأهل- تعداد اولاد- ساعت اضافه کاری و خط دوم

- جدول اطلاعاتی که باید تهیه شوند عبارتند ازک

- جدول مرجع حقوق مبنای گروهها- جدول فوق العاده شغل- جدول مرجع حق تأهل- جدول مرجع حق اولاد برای 3 فرزند و جدول مرجع سختی کار.

فرمولهایی که باید تهیه شوند عبارتند از:

- محاسبه حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب- سخیت کار- هزینه های مالیات و بیمه پذیر – عائله مندی- بیمه سهم کارفرما- مبلغ اضافه کاری- جمع هزینه ها- مالیات اضافه کاری- بیمه سهم کارمند- جمع مالیات- جمع کسورات- خالص پرداختنی.

به روش ذیل طراحی لیست حقوق و دستمزد را تهیه می کنیم:

1- صفحه جدیدی با استفاده از منوی فرامین file فرمان new باز می کنیم.

2- جدول اطلاعاتی را طبق شکل های مذکور تهیه و هرکدام را نامگذاری می کنیم. برای نام گذاری جدول به روش ذیل عمل می کنیم.

کل جدول را بلوک کرده و سپس ماوس را به مرجع آدرس دهی name box برده و نام جدول را نوشته و سپس enter را می زنیم و سایر جداول را به روش فوق نامگذاری می کنیم.

3- کرسر را برای پیدا کردن حقوق مبنای اولین نفر از جدول در یکی از سل ها قرار داده و آن را به روش ذیل انجام می دهیم.

یکی از توابع ارزشمند در جستجوی اطلاعات از جداول vlookup است که این تابع به دو روش استفاده می شود:

الف) vlook up که در ستون ها به صورت عمودی جستجو می کنند.

ب) hlook up که در ردیف ها به صورت افقی جستجو می کند.

(ستون جستجو در جدول و نام جدول اطلاعات و آدرس اطلاعات جستجو) vlookup (2، نام جدول، گروه شغلی موردنظر)voolkup

عدد 2 در فرمول یعنی ان که اطلاعات موردنظر برای استخراج در ستون دوم جداول Reza قرار دارد.

4- حال برای فوق العاده شغل هم به همین صورت و از همین فرمول استفاده کرده و جواب را در حقوق مبنا ضرب می کنیم.

5- حق جذب از حاصل جمع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و سپس در 40% ضرب می کنیم.

6- سختی کار را از جدول مربوطه فرمول کرده و برای بقیه کپی کرد باید توجه داشت که ادرس در جدول باید ثابت تلقی شود:

شماره جدول$آدرس موردنظر در جدول$=

7- هزینه مالیات و بیمه پذیر را در آدرس خود با این فرمول محاسبه می کنیم

(سختی کار+حقوق مبنا+فوق العاده شغل+حق جذب)=

8- عائله مندی را در آدرس دلخواه با فرمول زیر محاسبه می کنیم.

(2،جدول lodتعداد اولاد)+vlookup آدرس مرجع حق اولاد$2= تعداد تأهل)if

9- بیمه سهم کافرما 23% است و در آدرس دلخواه با فرمول زیر محاسبه می کنیم:

23%×هزینه بیمه و مالیات پذیر=

- مبلغ اضافه کاری را در آدرس دلخواه با فرمول زیر محاسبه می کنیم:

پرداخت های ضریب اضافه کاری تقسیم بر 175×ساعت اضافه کاری= نرخ اضافه کاری= ساعت اضافه کاری×(175/هزینه مالیات و بیمه پذیر)

11- جمع هزینه ها را با فرمول زیر محاسبه می کنیم:

(هزینه مالیات پذیر+ عائله مندی+ مبلغ اضافه کاری)

12- مالیات اضافه کاری 10% است سپس در آدرس دلخواه با فرمول زیر محاسبه می کنیم:

10%×مبلغ اضافه کاری

13- بیمه سهم کارمند 7% است و سپس به آدرس دلخواه محاسبه می کنیم:

7%× هزینه بیمه و مالیات پذیر

14- مبلغ مالیات را با شرط تابع IF نوشته و محاسبه می کنیم.

15- جمع کسورات را در آدرس دلخواه با فرمول زیر محاسبه می کنیم.

(بیمه 7%+وام+جمع مالیات)=

- خالص پرداختی را در آدرس دلخواه با فرمول زیر تهیه می کنیم:

(جمع کسورات- جمع هزینه ها)=

سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری باتیز کاملا پارامتریک بوده و قابلیت انطباق با تمام روش های محاسبه حقوق و دستمزد را دارا می باشد.

+ نوشته شده توسط Babakrostami در سه شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۹ قبل از ظهر، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha